►Webmail
 

Dagbok

Vecka 51, 2007-12-18, Tisdag.
Nu händer det saker!
Mediaomvandlarna anlände i går kväll och delas ut till medlemmar med början idag. Det är ett hårt tryck på Riksport just nu eftersom många är angelägna att byta telefonoperatör. I och med mediaomvandlarna är på plats är det ju läge för action! Samtidigt med omvandlarna delas inbjudan till fest ut och specifikation på anläggningsavgiften.

Vecka 50, 2007-12-14, Fredag.
Så var även etappen med svetsning klar. Idag avslutades arbetet med bl a lagning av musätna fiberkablar. För att detta inte skall hända igen har alla kabel- och fiberskåp fyllts med leca-kulor. Möss tycker nämligen inte om att krypa omkring i sådant. Tillverkning av märkningsrör för skåp pågår. Dessa kommer att skruvas fast på skåp som står nära väg eller på annat sätt kan bli utsatta för mekanisk påverkan.
Lås har anskaffats och skall monteras på skåpen.
Nu väntar vi bara på mediakonvertrarna.

Vecka 50, 2007-12-12, Onsdag.
Har idag pratat med Robert och släppt in honom i Bygdegården så att han kan förbereda Bygdegårdföreningens anslutning med fiber.
Han vidhåller att han kommer att vara klar i veckan med all svetsning och sen väntar vi bara på fakturan.

Vecka 49, 2007-12-04, Tisdag.
Idag svetsades de sista husen. Område 5 blev klart igår och idag område 3 och 2.
Svetsaren Lenny påpekade att det var viktigt att vi meddelar våra medlemmar att vi
INTE skall ansluta mediekonvertern förrän fibern har mätts.

Vecka 48, 2007-11-29, Torsdag
Svetsning i hemmen fortsatte idag i område 7.
26 fastigheter hanns med, 4 återstår.
Det innebär att totalt har nu 60 fastigheter klarats av, bara en tredjedel återstår till nästa vecka.

Vecka 48, 2007-11-27, Tisdag
Svetsning i hemmen är igång, igår blev 16 och idag 18 fastigheter klara. Två personer svetsar, vilket gör att det går undan.
Idag kom vi igång vid 9-taget och var klara kl 14. Därefter svetsades i skåp.
Lite jobbigt att passa 2 bilar med var sin svetsare till de tider som fastighetsägarna kan ställa upp på - vi borde kanske satsat på att låna ut nycklar när folk inte är hemma.

Vecka 47, 2007-11-25, Söndag
Nu gör vi ett ryck igen!
Under helgen har ett stort antal skåp monterats i stugorna. Detta kommer att följas av svetsning i hemmen med början denna vecka. måndag område 6, tisdag omr. 4, torsdag omr.7 osv
Som alla vet kommer mediaomvandlarna sedan att levereras vid mötet den 11 december.

Vecka 46, 2007-11-15, Torsdag
Så gick det en vecka igen men nu är…
Etapp 1 (grävning plöjning och efterjusteringsarbete) KLAR.
Etapp 2 (blåsning) KLAR. Sista sträckan mellan Gångarebo och Hägnadsbäck blåstes idag.
Etapp 3 svetsning i skåp, pågår.
Etapp 4 svetsning i hemmen, återstår.
Föreningen har fått ett kapitaltillskott i form av förskottsinbetalningar från ett tjugotal medlemmar på nära 300 000 kronor. Med hjälp av dessa kan vi hålla nere lånekostnaderna för föreningen och slipper troligen att ta nya lån. Fler medlemmar är välkomna med en förskottsbetalning på valfritt belopp.

Vecka 45, 2007-11-08, Torsdag
Ny fiberkabel har installerats vid Åsbotorp. Blåsningen gick bättre än urdragningen.
Grävt fram markeringsnät  ca 150 m vid Petersbrunn, som låg för grunt. Nytt nät skall läggas. Låsanordning för galvade kabelskåp har tagits fram av Bynet. Lecakulor för fyllning i skåp (mössbekämpning) finns på lagret i Sandbäck.

Vecka 45, 2007-11-07, Onsdag
Svetsning av skåp: Kablar i kabelskåp 25 vid Sandbäck svetsades ihop under dagen.
Slangen till den avgrävda fiberkabeln vid Åsbotorp har lagats. Den trasiga fiberkabeln har dragits ur vid kabelskåpet i Åsbotorp och vid kabelskåpet i Amfinnsryd (satt hårt fast). Ny fiberkabel skall blåsas i morgon.

Vecka 45, 2007-11-05, Måndag
Nu är vi igång igen.
Idag började Robert Svedborg att svetsa fiber i skåp. Han startade jobbet i kabelskåpet vid Skogsborg.
Förra veckan råkade vi ut för en tråkig händelse när vår fiberkabel mellan Amfinnsryd och Åsbotorp blev avgrävd i samband med markförläggning av elkabel i området. Diskussion med elföreningen angående ansvarsfrågan pågår.

Vecka 43, 2007-10-23, Tisdag
Blåsning av fiber mellan fiberskåp återstår. Idag blåstes bland annat mellan Sandbäck och Jonsbodarna. Det gick lite trögt, så uppgrävning, kapning av tub och skarvning fick göras på ovansidan av grusgropen.
Samma sak vid skräddareslätten.

Vecka 43, 2007-10-22, Måndag
Efter några dagars uppehåll åtgärdades problemen vid Ingelstorp. För första gången uppdagades felet till en klämd tub utanför gamla affären i Ingelstorp. Efter uppgrävning och lagning fungerade blåsningen. Efter blåsning till Ängen har nu alla fastigheter fått fiber in i husen.
Återstår några fiberblåsningar mellan skåp. Påbörjas i morgon.
Vår svetsare Robert Svedborg har gjort sin första arbetsdag hos oss. Han har inte utfört några svetsningar men väl förberedelser för dessa genom förberedelser av kablar i skåp. Detta har omfattat kapning av överflödiga längder, skalning av kablar och buntning av kablar. Ett tålamodsprövande och omständligt arbete i kyligt höstväder.

Vecka 41, 2007-10-11, Torsdag.
Resterande fastigheter i område 7 avklarade. Påbörjad blåsning till fastigheter i område 6. Problem vid Ingelstorp, orsak t.v. okänd. Återstår ett tiotal fastigheter att blåsa i detta område. Fortsättning vecka42.

Vecka 41, 2007-10-10, Onsdag.
Blåsning till fastigheter i område 7. Problem med tub från Uppsala till Karstorp beroende på vattenläckage i tub från en skarv. Åtgärdat med en viss försening som följd. Ca 20 fastigheter avklarade och resterande 10 väntas bli klara i morgon.

Vecka 41, 2007-10-09, Tisdag.

Blåsning mellan skåp och påbörjad blåsning i område 7.

Vecka 41, 2007-10-08, Måndag.

Fortsatt blåsning till fastigheter i område 3 och område 5 där samtliga nu är klara. Viss blåsning mellan skåp har också gjorts.

Vecka 40, 2007-10-04, Torsdag.

Blåsning till de två resterande fastigheterna gjordes idag. Misslyckandet igår berodde på 1. avgrävd tub vid Abrahamstorp och 2. ej genomförd skarvning vid Kärret. Efter uppgrävning och lagning gick blåsningen utan mankemang. Även blåsning från bygdegården till Björkelund (Beijer) genomfördes utan problem.

Vecka 40, 2007-10-03, Onsdag.

Blåsning av fiber mellan kabelskåp slutfördes idag. Det innebär att kablar med många fiber (upp till 72 per kabel) överallt är inlagda i de slangar som vi plöjde ned i juli och augusti månad.

Idag har vi även påbörjat blåsning av fiberkablar in till fastigheter. Dessa kablar innehåller bara 2 fiber och är alltså mycket tunnare än kablarna mellan kabelskåpen.

Vi har blåst från olika skåp och från bygdegården till 22 fastigheter i område 4 under dagen. Det har fungerat helt enligt tidplan bortsett från att vi inte nådde fastigheterna Abrahamstorp (Dahlin) och Kärret. Felundersökning betr. dessa fastigheter görs i morgon.

Dag 27, 2007-08-29, Onsdag

Seiern är vår! Vi har plöjt de sista metrarna idag, runt Hjälmsäter, mot Pukstensslätten vid Kristinebo och mot Ödegården. Totalt ca 1000 meter. Återigen avgrävning av elkabel vid Hjälmsäter som inte var uppmärkt i beteshagen vid vägen mellan Hjälmsäter och Uppsala. Liten kabel som lagades på någon timma av Elföreningen. I övrigt lättgrävt men flera skarvningar till tidigare nedplöjda tuber.

Dag 26, 2007-08-28, Tisdag

Fortsatte mot Ängen och fick tillbringa hela förmiddagen med att gräva över väg, framtill skåp och sätta detta, sten på sten vi såg varhelst vi såg.
Lämnade detta område och fortsatte vid Jonsbodarna, gick fram till Köttgärdet och vidare till Stubbe. Total sträcka ca 1200 meter. Nu har vi förbindelse mellan noderna!

Dag 25, 2007-08-27, Måndag

Åter en prövningens dag. Plöjde från Lilla Kulhult till Rikesäter mot Ängen, där vi slutade vid tidigare framgrävning från Skräddareslätten, som gjordes måndag V 30. Massor av sten varav en del mycket stora. Alla gick inte att få upp, utan vi fick gräva runt dessa. Kabeln kom ibland så högt upp i vägbanan att vi måste gå efter med grävaren och försöka få ner den längre ned än plogen förmådda.
Fick även ägna en del tid åt att forsla bort stora stenar som kom upp vid plöjningen.
Vi hann med ca 1300 meter. Allt som allt har vi nu klarat av över 90 % av grävningsarbetet.

Dag 24, 2007-08-24, Fredag

Oj vilken dag!
Efter en dags uppehåll var vi på det igen. Vi gjorde färdigt i Ljungstorp genom att hålla oss kvar i den beteshage där vi grävde av elkabeln. Denna gång gick det utan missöden, eftersom uppmärkningen av kablar fungerade.
Sedan till Ingelstorp (förbi gamla affären) där vi fick maskingräva fram el och telekablar på en sträcka av ca 50 meter. Detta tog nästan tre timmar och så länge fick plogen vänta. Vi lade våra grejor i samma schakt som el och tele och plöjde fram till Elisabeth af Geijerstam. Därefter vände plogen och gick från vägen mot Ängen, där vi slutade för dagen. Det blev ändå ca 750 meter.

Dag 23, 2007-08-22, Onsdag

Bogsering i leran från Lilla Bjurum till Björkäng, där vår ordförande bjöd på kaffe och nybakta bröd. Därefter till Åsbotorp och ny bogsering till slangen vi borrat under vägen. På andra sidan vägen grävde vi till Huleryd. På södra sidan om vägen gick till vägen mot Ljungstorp och Skogslund. Här inträffade värsta missödet hittills, nämligen avgrävning av kraftkabel. Stillestånd i 3 timmar, inkallning av Götene Elförening, lagning av kabel och slut för dagen. Synd på så lättgrävda marker. Vi fick ändå ihop ca 1500 meter.

Dag 22, 2007-08-21, Tisdag

Nu grävde vi från bäcken till Tisslaberget och till Kristineberg en sträcka på 800 meter. Därefter förflyttning till lilla Bjurum men där slirade vi bara i leran. Återigen är bogsering nödvändig.

Dag 21, 2007-08-20, Måndag

Efter en veckas uppehåll satte vi igång igen. Nu från Åsbotorps kvarn till Rosendalen, sedan bakom Björkäng fram till vägen mot Tisslatorp och i vägen till Åsbotorps-bäcken . Total sträcka ca 1500 meter som innehöll allt; stenar (stora), leriga åkrar (bogsering med traktor) korsande ledningar som var både upp- och omärkta.

Dag 20, 2007-08-10, Fredag

Ingen plöjning. Sammankoppling av slang i vägen mellan Länsmansgården och motorvägen. Det betyder att vi nu har sammankopplad slang ända från kommunens anknytningspunkt till noden i Bygdegården. Kabelskåp uppsatt vid Kullebo.
Kopplade samman tub söder om vägen vid Sven-Bertil och återställde i den besvärliga terrängen. Återstår nu att snygga upp vid Bygdegården med igenfyllning av schakt. (Gjordes 23/8)

Dag 19, 2007-08-09, Torsdag

Efter en dags uppehåll är vi igång igen. Fortsatt plöjning från Lisberg till Stommen vid sidan av E 20. Samläggning med Elföreningen. Slirigt i början men vi var framme vid ett-snåret. Grävde fram slang som borrats under E 20 och skarvade ihop. Fortsatte på andra sidan om vägen plöjde och lade ut sista biten fram till vår anknytningspunkt med Götene kommun. Total sträcka ca 1000 meter.
Det kommer att bli avbrott i grävningen i drygt en vecka.
Totalt har vi nu grävt ca 77% av den totala sträckan.

Dag 18, 2007-08-07, Tisdag

Den besvärligaste grävningen hittills. Byte av utrustning på grävaren gjorde att vi inte kom igång förrän vid tiotiden. Grävningen från Amfinnsryd till Rosendalen gick bra till en början men en genväg visade sig bestå av ett träsk som inte kunde plöjas färdigt, eftersom grävaren inte kunde ta sig fram. Detta parti på ca 25 meter måste grävas om med vanlig grävare.  Vidare hade vi ställen där vi var tvungna att lägga en extraslang över bäckbroar där jordlagret var så tunt att kabeln inte kunde plöjas ned. Vi nådde till slut fram till Rosendalen och anslöt till den tidigare borrade slangen under stora vägen. Därefter försökte vi plöja fam. Anderssons gräsmatta, men den var armerad med sten, så det gick inte fort. Totalt blev det ändå ca 1 100 meter i plöjd sträcka.

Dag 17, 2007-08-06, Måndag

Fortsatt samgrävning med Götene Elförening från Ärlemossen till nuvarande E20. Vid Länsmansgården passage under blivande motorväg i samarbete med elföreningen (befintliga plaströr). Total sträcka ca 1100 meter. Vid sista bron vid E20 över Byån lades kablarna i ett grovt plaströr som skall fästas i bron.  Varmt och trångt på vägen.

Dag 16, 2007-08-03, Fredag

Grävde färdigt till Beijer och till Sven-Bertil med en ny mindre grävare. Längd  500 m. Samgrävde med elföreningen från Skomakeregården till vägen mot Ärlemossen 1100 m. Plogen var ersatt med en bredare för att få plats med den 60 mm grova kabeln och gick därför lite trögare. Totalt för dagen ca 1600 m

Dag 15, 2007-08-02, Torsdag

Från Perssons vid Vägen till bygdegården, runt där och bort till Dahlins med kurs på Beijer. Totalt ca 1300 m med mycket problem och trassel. En avgrävd teleledning, flyttning av kabelskåp många framgrävningar av kablar och till slut brott på tub uppe i grävaren.
Nu har vi då knutit ihop nätet i noden i bygdegården efter att ha hittat en lämplig garderob i källarplanet. Härifrån tas kablar både in och ut via ett ventilationsgaller i väggen.
Men det bästa av allt var kaffet och tårtan vi fick hos Beijers!

Dag 14, 2007-08-01, Onsdag

Grävning mot Fredriksdal och därefter flytt till Skogsborg, grävning till Granelund och Skomakaregården. Ny förflyttning och grävning från Sandbäck till Kärret. Totalt ca 1700 m. Det börjar bli stumpar nu! Vi är i hälarna på folket som märker ut var kablarna ligger. (Framgrävning av el och styrkabel från vattentäkten vid Kärret tog vi på telefonbeskrivning!)

Dag 13, 2007-07-31, Tisdag

Grävning i Hägnadsbäck och mot Fredriksdal ca 1700 m.

Dag 12, 2007-07-30, Måndag

Efter nästan en veckas stopp gick vi igång kl 8 med grävningen från Sandbäck till Flintås och vidare till Gångarebo och Hägnadsbäck. Massor av problem inte minst på åkern väster om Sandbäck, där inte ens bogsering av grävaren hjälpte. Båda åkdonen stod bara och slirade. Det var bara att släppa slangen, åka runt på vägen till Flintås och fortsätta där på vägen bort mot Gånagarebo.
Johnnys grävare gick före och förplöjde. Över stock, sten och stubbar stånkade ekipagen fram med hygglig fart och vid dagens slut i Hägnadsbäck blev resultatet inte mindre är 2100 meter grävning.
De snabba grävningsförloppen gör att planeringen av arbetet blir allt viktigare. Avtal (mark- och medlems-) måste vara klara, uppmärkning av tele och el likaså, ev vatten och dräneringsledningar måste kartläggas, uppmärkning av grävningsväg måste ske i förväg, frivilliga grävningsinsatser görs bäst innan skördearbetet börjar, vissa avsnitt över gärden kan inte köras förrän skörden är klar, så puhh vad det kan bli komplicerat!
Snart ska vi börja blåsa fiber till fastigheterna och då måste ingrävning och intaget till husen vara klara.

Dag 11, 2007-07-23, Måndag

Grävde från Skräddareslätten förbi Tomten till stora vägen. Därefter från Lille Mon till Rosendalen. Total sträcka ca 1600 meter.
Återigen problem med sten på vissa ställen. Ett annat problem som uppstått är att alla markavtal inte är klara, vilket kan leda till ett uppehåll i grävandet på några dagar.

Dag 10,  2007-07-20, Fredag.

Från Gudmundsbodarna till Momossen, Smedsbodarna och Marka. 1 900 meter i omväxlande terräng med mycket sten. Någon gick inte att flytta på, vilket löstes med att gräva runt.
Planeringsmöte på e.m. för kommande vecka.
Totalt 9,4 kilometer under veckan vilket faktiskt är något längre än föregående vecka. Detta trots besvärlig terräng.
Under veckan har ca 5 medlemmar deltagit i arbetet varje dag. I fredags var vi 14 som jobbade med bl a framgrävning av kablar framför grävaren.

Dag 9,  2007-07-19, Torsdag.
 
Till  Ågården, Ågårdskvarn och Gudmundsbodarna. 2 500 meter

Dag 8,  2007-07-18, Onsdag.

Från Bygdegården till Petersbrunn och vidare över gärdena till Motorp. Svårkört p gr  a våta gärden. Löstes med bogsering av grävaren m hj a stor traktor! Någon som missade den synen? (jag).

Dag 7,  2007-07-17, Tisdag.

Grävning från Kristinebo till Ödegården 1 800 meter. Extra styrelsemöte på kvällen.

Dag 6,  2007-07-16, Måndag.

Grävdes färdigt vid Hultet, sedan från avtagsväg till Hultet och vidare till Amfinnsryd. Total sträcka ca 1600 meter. Mycket stenig terräng vid Amfinnsryd, vilket försvårade grävningen.
Tre borrningar genomfördes, vilket betyder att merparten av dessa är klara. Återstår de som kan bli aktuella i Vättlösa by. Alla borrningar har gått bra, även om en del stenar medfört störningar.

Dag 5, 2007-07-13, Fredag.

Grävning från transformatorn vid Kristinebo till Hultet, en sträcka på 2 000 meter. I skogen mot Hultet fanns mycket sten i vägen.
På eftermiddagen gjordes planering för kommande vecka, dag för dag. Planen var även till för att underlätta arbetet med planering av uppmärkning för tele och elledningar.

Dag 4, 2007-07-12, Torsdag.

Grävdes färdigt fram till Karstorp och sedan från Uppsala till Kristinebo (transformatorn). Total sträcka 2 000 meter. Detta trots stillestånd p gr a maskinfel och sen start p gr a lagning av teleledning.
Borrning under väg genomfördes vid Bygdegården och till Sven-Bertil Blom. Den första gick snabbt, den andra högg i sten. Borret fick flyttas 10 meter åt sidan innan genomborrning kunde ske. Uppmärkning för fortsatt borrning av tre återstående borrplatser har gjorts betr. tele.

Dag 3, 2007-07-11, Onsdag.

Grävdes färdigt fram till Tjärkulla, till välfjället och från Hjälmsäter till Uppsala och vidare mot Karstorp. Total sträcka ca 1 300 m. Några stora stenar påträffade som sinkade plogen.
Rengrävning för kablar fungerade bra, men kan göras ännu bättre. Skarvning av kabel är en omständlig process, som borde kunna förenklas.
Borrning under väg genomfördes vid Jonsbodarna. Var besvärlig p gr a vatten och sten. Tog ca 6 timmar inklusive uppstart och avslut. Upmärkningsföretag för tele och el har svårt att hinna undan innan vi kommer med grävaren.

Dag 2, 2007-07-10, Tisdag.

Nu grävdes det som var planerat till måndagen, dvs från Abrahamstorp till och förbi Sandbäck. Dessutom grävdes från Hjälmsäter till strax före Tjärkulla dvs en sträcka på nära 2 km. Framtagning av kablar gjordes med hjälp av privata grävare. Detta fungerade bra och bidrog till att att grävaren kunde gå nästan hela tiden.
Uppmärkning gjordes av el och tele för denna och nästa dags behov.
Problem uppstod strax före grushålan då plogen stötte på en gammal stubbe som inte gav med sig. Tuben bröts och fick skarvas (skarvning skedde även vid anslutningen till gårdagens start vid grushålan). Skarvarnas läge markerades.
Telekabel med 10 par trådar grävdes av vid välfjället.
Material för tubskydd vid ingång i fastighet beställdes.

Dag 1, 2007-07-09, Måndag.

Planerad start av grävning fick skjutas upp efter 80 mm regn på ett dygn och planerna ändras. I stället för vägsträckan från fotbollsplanen till Sandbäck, fick starten ske i Sandbäcks grushåla. Därefter grävdes vägen förbi Tjärkulla. Arbetet gick bra liksom återställning och efter drygt en halv dags arbete hade ca 700 m grävts. Problem med uppmärkning av elkablar och med passage av gräsvall, där grävaren sjönk p gr a allt regnande.
En stor leverans från byNet anlände.

 

© LeVäNet  ek. förening 2008