►Webmail
 

Support E-post

Har du fått en ny e-postadress från LeVäNet? Läs instruktionerna>>

Kan du inte längre skicka e-post från ditt gamla mailkonto? Då får du ändra några inställingar i ditt mailprogram. Välj din e-postleverantör och följ anvisningarna nedan.


Inställningar för e-post från levanet.se

Har du fått en e-postadress från LeVäNet så skall du helst ändra ditt lösenord först. Mailadressen är upplagd med ett standardlösen som är lika med namnet före @. Har du t.ex. fått adressen sven.svensson@levanet.se så är sven.svensson ditt lösen.

Ändra ditt lösenord
Gå in i kontrollpanelen och ändra dina mail-inställningar. Logga in med din e-postadress och ditt gamla lösen (se ovan). Klicka sedan på Mail-administration och redigera din address. Ange ett nytt lösen och spara.

Inställningar för mailprogamm
För dig som vill använda din nya mailaddress i ett mailprogram:

Allmänna inställningar:
POP3-Server: pop.levanet.se
Port 110
SMTP-Server: customer-smtp.one.com
Port 2525

Läs anvisningarna för resp. program.


Andra operatörer

Telia

För att du ska kunna skicka mail från ett konto från Telia måste du ändra utgående (SMTP-) server-port till 465.

>>Beskrivning för Outlook Express


Tele2  

För att du ska kunna skicka mail från ett konto från Tele2 måste du ändra utgående (SMTP-) server-port till 587.

>>Beskrivning för Outlook Express


Glocalnet

För att du ska kunna skicka mail från ett konto från Glocalnet måste du aktivera autentisering.

>>Beskrivning

 

 

© LeVäNet  ek. förening 2008