Inbjudan till Årsmöte
2012-03-19
Välkomna till årsmöte i Vättlösa Bygdegård onsdag den 18 april kl 19 00.

Årsmöte
2011-04-11
Inbjudan till Årsmöte, Föredragningslista och Årsredovisning.

Inbjudan till Årsmöte
2011-03-14
Välkomna till årsmöte i Vättlösa Bygdegård onsdag den 13 april kl 19 00.


Inbjudan till informationsmöte om tjänsteleverantörer

2011-01-28
Informationsmöte i Vättlösa Bygdegård Tisdagen den 8 mars kl 19 00.
Tre tjänsteleverantörer kommer att informera om sina tjänsteutbud.

Nya tjänsteleverantörer
2010-11-21
Styrelsen håller på att kolla på nya och gamla tjänsteleverantöre

Ledningsrätt
2010-11-21
Styrlsen jobbar med att få till ledningrätt på vår anläggning

Medlemslista
2010-11-21
Vi behöver hjälp med att uppdatera medlemslistan, kontakat oss

Bredbandsavbrott
2010-11-15

Bredbandet kommer att vara avstängt till och från hela dagen för reperation.

Årsmöte
2010-04-13, kl. 19:00

Välkommen till årsmötet i Bygdegården.
Kaffe serveras.

Felsökningarbeten i nätet
2009-03-23

Den 23 mars sker felsökning i fibernätet, detta kan innebära störningar i trafiken den dagen

Årsmöte
2009-03-31, kl. 19:00

Välkommen till årsmötet i Bygdegården.
Dagordning: Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om grannsamverkan.

Underhållsarbeten
2009-01-23

Störningar i nätet kan förekomma.

Skanska krossar fiberkabel i Götene
2009-01-21

Skanska har grävt i fiberkabeln som passerar motorvägen. Vi har fortfarande drift på kabeln men den är ordentligt tilltygad. Under morgondagen 22/1 kommer reparation att ske och vi kommer då att få störningar i Levenät och Holmnet, både för TV och bredband.

Medlemsmöte
2009-01-22,
kl. 19:00

Välkomna till årets första medlemsmöte i bygdegården.

Driftstopp
2008-06-02,
kl. 8:00-9:30

Avbrott för bredband och TV p.g.a. installationsarbeten

Årsmöte 2008
2008-04-20

Omkr. 20 medlemmar var närvarande.
Ny styrelse vald.

Bredbandsgala
2008-01-26
Kl. 19.00 startade den stora bredbandsgalan i bygdegården.
Se bilderna >>

Julafton2007-12-24
Vi kan se på Kalla Anka över bredbands-tv!

Driftstart2007-12-20
Vi är äntligen igång!

Medlemsmöte
2007-12-11
Sista informationsmöte inför driftstarten.